Yeni Eklenen Tezler

Klasik Edebiyat Araştırmaları Veri Tabanına Son Eklenen Tezler
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik
Servet-i Fünun dergisi, 925 - 978. sayılar: İnceleme ve seçilmiş metinler / Magazines of Servet-i Fünun
04/09/2022

Servet-i Fünun dergisi, 925 - 978. sayılar: İnceleme ve seçilmiş metinler / Magazines of Servet-i Fünun
Bayezid-i Rumi`nin Sırr-ı Canan mesnevisi: İnceleme-metin / Bayezid-i Rumi`nin Sırr-ı Canan mesnevisi
04/09/2022

Bayezid-i Rumi`nin Sırr-ı Canan mesnevisi: İnceleme-metin / Bayezid-i Rumi`nin Sırr-ı Canan mesnevisi
Charles Vernet Divanı /
04/09/2022

Charles Vernet Divanı /
İbrahim Tennuri, Gülzar (inceleme-metin) / A study on Ibrahim Tennuri's, Gulzar
04/09/2022

İbrahim Tennuri, Gülzar (inceleme-metin) / A study on Ibrahim Tennuri's, Gulzar
Naşid Divan (1749-1791) /
04/09/2022

Naşid Divan (1749-1791) /
Edebiyatta Üsküdar / Üsküdar in literature
04/09/2022

Edebiyatta Üsküdar / Üsküdar in literature
Hayâlî-i gülşenî dîvânı /
04/09/2022

Hayâlî-i gülşenî dîvânı /
Çeşmi - zade Reşid Divanı: İnceleme - tenkitli metin /
04/09/2022

Çeşmi - zade Reşid Divanı: İnceleme - tenkitli metin /
Divan-ı Hami-i Amidi: Tenkitli metin - tahlil /
04/09/2022

Divan-ı Hami-i Amidi: Tenkitli metin - tahlil /
Sezai Karakoç`un şiirlerinde kadın ve aşk /
04/09/2022

Sezai Karakoç`un şiirlerinde kadın ve aşk /
Moldo Kılıç'ın Kazaldar'ı (Ses bilgisi ve şekil bilgisi incelemesi - metin ve çeviri) / Kazal's of Moldo Kılıç (Phonetical, morphological studies - text-translation)
04/09/2022

Moldo Kılıç'ın Kazaldar'ı (Ses bilgisi ve şekil bilgisi incelemesi - metin ve çeviri) / Kazal's of Moldo Kılıç (Phonetical, morphological studies - text-translation)
Gayrı redifli gazeller (inceleme-açıklama-karşılaştırma) /
04/09/2022

Gayrı redifli gazeller (inceleme-açıklama-karşılaştırma) /
Sezayi (Cabi Hasan Dede) hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve Divan'ının tenkitli metni / The life, literary personality, works of Sezayi (Cabi Hasan Dede) and critical text of his Divan (collected poems)
04/09/2022

Sezayi (Cabi Hasan Dede) hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve Divan'ının tenkitli metni / The life, literary personality, works of Sezayi (Cabi Hasan Dede) and critical text of his Divan (collected poems)
Kani'nin manzum Letaifnamesi (inceleme ve metin) / The investigation and exsplanation of Kani's Letaifname poem
04/09/2022

Kani'nin manzum Letaifnamesi (inceleme ve metin) / The investigation and exsplanation of Kani's Letaifname poem
Faik Ali Ozansoy hayatı, sanatı, eserlerinin tematik incelenmesi / Faik Ali Ozansoy his life, art and a thematic study on his works
04/09/2022

Faik Ali Ozansoy hayatı, sanatı, eserlerinin tematik incelenmesi / Faik Ali Ozansoy his life, art and a thematic study on his works
Yukarı Çukurova`da aşıklık geleneği ve Aşık Eyyubi / Wandernder volkssaenger tradition in oberem Çukurova und wanderer volkssaenger
04/09/2022

Yukarı Çukurova`da aşıklık geleneği ve Aşık Eyyubi / Wandernder volkssaenger tradition in oberem Çukurova und wanderer volkssaenger
Hilali Divanı (inceleme-metin) /
04/09/2022

Hilali Divanı (inceleme-metin) /
Sadık, hayatı, edebi kişiliği ve divanı/nın tenkitli metni /
04/09/2022

Sadık, hayatı, edebi kişiliği ve divanı/nın tenkitli metni /
Şerh-i Pend-i Attar (inceleme-metin) /
04/09/2022

Şerh-i Pend-i Attar (inceleme-metin) /
Ahmed Rasim Ömr-i Edebi (c.III-IV) /
04/09/2022

Ahmed Rasim Ömr-i Edebi (c.III-IV) /
İrtika dergisinin ilk yüz sayısının incelenmesi / The First hundred series of the İrtika periodikals
04/09/2022

İrtika dergisinin ilk yüz sayısının incelenmesi / The First hundred series of the İrtika periodikals
Hazine-i Evrak dergisi (inceleme, analitik fihrist, seçilmiş yazılar) /
04/09/2022

Hazine-i Evrak dergisi (inceleme, analitik fihrist, seçilmiş yazılar) /
Ahmed Cevdet Paşa`nın Belagat-ı Osmaniyyesi  transkripsiyonlu metin - indeks (s. 101 - 203) / Ahmed Cevdet Paşa`s Belagat-ı Osmaniyye (s. 101 - 203) transcription text - index
04/09/2022

Ahmed Cevdet Paşa`nın Belagat-ı Osmaniyyesi transkripsiyonlu metin - indeks (s. 101 - 203) / Ahmed Cevdet Paşa`s Belagat-ı Osmaniyye (s. 101 - 203) transcription text - index
Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerinde tabiat / The nature in Halikarnas Balıkçısı books
04/09/2022

Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerinde tabiat / The nature in Halikarnas Balıkçısı books
1932 - 1945 yılları halkevi tarihçesi, Adana Halkevi ve çıkardığı dergilerin değerlendirilmesi / History of folkhouses, Adana Folkhouse and published perodicals by it between 1932 - 1945
04/09/2022

1932 - 1945 yılları halkevi tarihçesi, Adana Halkevi ve çıkardığı dergilerin değerlendirilmesi / History of folkhouses, Adana Folkhouse and published perodicals by it between 1932 - 1945
Lami`i Çelebi Ferhad u Şirin (Ferhadname) (inceleme-metin) /
04/09/2022

Lami`i Çelebi Ferhad u Şirin (Ferhadname) (inceleme-metin) /
Münyetü`l-Ebrar ve Gunyetü`l-Ahyar metin-sözlük (62b-92b) /
04/09/2022

Münyetü`l-Ebrar ve Gunyetü`l-Ahyar metin-sözlük (62b-92b) /
Doğu Karadeniz efsanelerini derleme ve araştırma (Trabzon, Rize ve Artvin efsaneleri) / Eastren Karadeniz legends
04/09/2022

Doğu Karadeniz efsanelerini derleme ve araştırma (Trabzon, Rize ve Artvin efsaneleri) / Eastren Karadeniz legends
Mirsad mecmuası (tahlili fihrist, inceleme, metinler) / The Mirsad perodical
04/09/2022

Mirsad mecmuası (tahlili fihrist, inceleme, metinler) / The Mirsad perodical
Rüstem Han Destanı / The Legent of Rüstem Han
04/09/2022

Rüstem Han Destanı / The Legent of Rüstem Han
Hevayi (Abdurrahman, Kuburi - zade) Divanı'nın tenkidli metni ve incelenmesi / The Divan of Hevayi (Kuburizade)
04/09/2022

Hevayi (Abdurrahman, Kuburi - zade) Divanı'nın tenkidli metni ve incelenmesi / The Divan of Hevayi (Kuburizade)