Türkoloji Dergileri

Türkoloji makalelerinin yayımlandığı Türkoloji Veri Tabanına
kaynaklık eden dergi listesi. Dergiler günlük olarak taranmaktadır.
Akademik Kaynak
Dergipark

Akademik-Us
Dergipark

ASA Dergisi
Dergipark

Asia Minor Studies
Dergipark

ASOSJOURNAL
Diğer

Asya Studies
Dergipark

Belgü
Dergipark

Bilig
Dergipark

Bilim Armonisi
Dergipark

Dil Dergisi
Dergipark

Dil Dergisi
Dergipark

Dilbilim
Dergipark

Erciyes Akademi
Dergipark

Fikriyat
Dergipark

Folklor u Ziman
Dergipark

Folklor/Edebiyat
Dergipark

HAFIZA
Dergipark

İçtimaiyat
Dergipark

İnsan ve Toplum
Dergipark

İSTEM
Dergipark

KARE
Dergipark

Kilitbahir
Dergipark

Külliye
Dergipark

KÜLTÜRK
Dergipark

Mecmua
Dergipark

Nüsha
Dergipark

Sanat Dergisi
Dergipark

Takvim-i Vekayi
Dergipark

Turcology Research
Dergipark

Türk Ekini
Dergipark

Türkbilig
Dergipark

Türkoloji
Dergipark

Turkophone
Dergipark

Yeni Fikir Dergisi
Dergipark