Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 6 Sayı: 2 olarak 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 11 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Destanda Tarihsellik Sorunu: Arketipsel Düşünce Ve Epik Yaratıcılık Etkinlik Mukhtar İMANOV (KAZİMOGLU)
2 DEDE KORKUT ÇAĞINDAN CUMHURİYET’İN 100. YILINA KÜLTÜREL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA TÜRK KADINI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER I Cevdet AVCI
3 DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE ESKİ TÜRK İNANÇLARI VE BUDİST UYGURLARA KARŞI KAŞGARLI MAHMUD’UN YAKLAŞIMI ÜZERİNE Onur YILMAZ
4 YAŞAMIN ÖZEL DÖNEMLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ YUMURTA: SİİRT VE İLÇELERİ ÖRNEĞİ Hilal OTYAKMAZ AYDIN
Aynur KOÇAK
5 MEZOPOTAMYA İNANIŞLARINDA DÜALİTE: SİN-ŞAMAŞ ÖRNEĞİ Nurgül ÇELEBİ
6 TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ ÖLÜM ALGISININ TABU VE KAÇINMA BAĞLAMINDA CENAZE TÖRENLERİNE ETKİLERİ Şerife YENİAY
Zübeyde DOĞAN
Aykan SANCI
7 ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA HALK HİKÂYELERİNİN YENİDEN KEŞFİ: KARİKATÜRİZE HALK HİKÂYELERİ Gizem ÇELİK
8 TOKAT’TA KÜLTÜREL MİRASLARIN BULUŞMA NOKTASI: 900 ADIMDA 900 YILLIK TARİHİ KÜLTÜR YOLU Gökhan KARABUDAK
9 Fransa'daki Göçmen Topluluklar Arasında Miras Dili Olarak Türkçe Ayşe TOMAT YILMAZ
Meral ŞEKER
10 YEREL FOLKLOR DERLEMELERİNDE OKULLARIN ROLÜ: KASTAMONU LİSESİ ÖRNEĞİ Kamil SERHOŞOĞLU
11 “Âşık Sümmâni’de Varlık Bilgisi (Ontoloji) ve Varoluşa İlişkin İzlekler”. Kitabı İncelemesi Şakire BALIKÇI