Uluslararası Filoloji Bengü Yeni Sayısı Yayımlandı

Uluslararası Filoloji Bengü yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 3 Sayı: 2 olarak 29 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 4 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Konya Ereğli Bekdik Türkmen Ağzı Ayşe Birsel PAYDAŞ
Dilek ERENOĞLU ATAİZİ
2 Orhan Pamuk’un Veba Geceleri Romanında Bütünleşik Dil Unsurları Serdal KARA
Abdulhalim AYDOĞAN
3 Yazılı Metinleri Ölçme ve Değerlendirmede Geri Bildirim Kaynakları Hasan SARIKAYA
4 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK BİLGİSİ, OKUMAYA ADANMIŞLIĞI VE TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNUN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ Veysi ÇELEBİ