Türklük Bilimi Araştırmaları Yeni Sayısı Yayımlandı

Türklük Bilimi Araştırmaları yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 55 olarak 4 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 5 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 hçet Mahir’in Destan ve Halk Hikâyelerinde Meslek Folkloru Mehmet Alptekin
2 Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Günümüz Yazısına Aktarılmamış Hikâyeleri Burcu Çakın Erdağ
Sabahattin Çağın
3 Klasik Türk Şiirinde Atasözleri ve Deyimler Üzerine Yapılmış Çalışmalarla İlgili Bibliyografya Denemesi ve Literatüre Dair Değerlendirmeler Bülent Kaya
4 Güney Sibirya Destanlarında And Kültünün Gelecek Kurgusuna Dönüşümü: Beşik Kertmesi Mirza Polat
5 Aç Bars Hikâyesine Özgü İkilemeler Duygu Yavuz Öz