Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 57 olarak 18 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 20 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Gazneli Mahmûd'un Halife El-Kâdir Billâh'a Mektubuna Göre Horasan’ın Gazneliler Tarafından Fethi Emre ÖMÜR
2 Osmanlı-Safevi Savaşlarında Kırım Tatarlarının Rolü H. Mustafa ERAVCI
3 22 Numaralı Anadolu Ayniyat Defterine Göre Anadolu Eyaletinin Merkez-Taşra İlişkileri Özlem POYRAZ
Cuma DOĞAN
4 Bir İsim İki Kadın, İki Vakıf Bir Yıl: 1592 Senesi Tokat ve Trabzon Gülbahar Hatun Vakıfları’na Kısa Bir Bakış Kübra DURSUN
5 Sümerbank Ereğli Pamuklu Dokuma Fabrikası (1934-1997) Yaşar SEMİZ
Güngör TOPLU
6 Türk Demokrasi Tarihinde Kayıp Bir Özne: Milli Türk Cemiyeti ve Programının Değerlendirilmesi Yenal ÜNAL
7 Lozan Antlaşması Sonrasında Türk-İngiliz İlişkilerinde Çatışmanın Devamına Bir Örnek: Haydarpaşa İngiliz Mezarlığının Tahribi Meselesi Feyza Kurnaz ŞAHİN
8 Türkiye’de Ekonomi ve Emisyon Politikalarının Değişimi (1930-1950): Tarihsel Bir Bakış Hasan YAPICI
9 1921 Türk-Fransız Anlaşması ve Anadolu’da Barış Beklentileri Mehtap BAŞARIR
10 Muğla-Yatağan İlçesi Eskihisar’da Türk Dönemi Eserleri Osman KUNDURACI
Nurcan BAHARGÜLÜ
Elif YİĞİTER
11 Lise Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Dersiyle İlgili Görüşleri Mustafa YILDIZ
Beyza GÜLER GÜNEŞ
12 Kumluca (Antalya) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Emine ATMACA
Özlem GÜZEL
13 Dilbilgisel Kanıtsallık İşaretleyicilerinin Sözlükselleşmesi: Özbek Türkçesinde mish-mish(lar) Melike ÜZÜM
14 Derviş Mahmud’un Terceme-i Sevâkıb’ı ve Dil Özellikleri Orhan YAVUZ
Hidayet DUYAR
15 Geç Dönem Çağatay Türkçesinde Nasreddin Hoca Fıkraları Oğuzhan KARABURGU
Fatih ERBAY
16 Eski Uygurca Saddharmapuṇḍarīka-Sūtra’ya İlişkin Fragmanlar Uğur UZUNKAYA
17 Dârülelhan Derlemeleri ve Anadolu Halk Şarkıları Külliyatının Melodi, Ritim ve Güfte Açısından İncelenmesi Ahmet FEYZİ
Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ
Salih TURHAN
18 Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Otoportre Şiirleri Aracılığıyla Kendisine ve Hayata Karşı Bakış Açısı Üzerine Bir İnceleme Yıldıray BULUT
19 Tarihte Nusayrîler Uğuz, Sacit (2019). Tarihte Nusayrîler. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 1. Baskı. ISBN: 978-605-2101-55-1, 406 s. Ahmet ÇAPARLAR
20 Üç Hikâye (Geç Dönem Doğu Türkçesi) Yıldızlı, M. E. & Temel Alemdar, E. (2022). Üç Hikâye (Geç Dönem Doğu Türkçesi), İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 1. Baskı, 252 s. Burcu YILMAZ