Şarkiyat Mecmuası Yeni Sayısı Yayımlandı

Şarkiyat Mecmuası yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 44 olarak 30 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 7 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Arap Dilinde Neolojizm: el-Cezire Haber Sitesi Örneği Emine Bağmancı
Abdulhakim Önel
2 IV. Kılıç Arslan Döneminde Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ortaya Çıkan Türkmen İsyanları Aybüke Özcan
3 Antonius’u Eleştirmek: Arap Milliyetçiliğinin Resmî Anlatısına Alternatif Bir Bakış Denemesi Mehmet Fahri Danış
4 Kadınların Hakkını Savunan Yazar: Vidâd es-Sekâkînî İlknur Emekli
5 Tarihsel Romanda Yazılı ve Sözlü Dilin Etkileşimi: Muhammed Müstecâb’ın “Numan Abdü’l-Hâfız’ın Gizli Tarihi” Adlı Romanı Örneği Mamdouh Farrag
6 ir Aşk Şairi Olan Emevî Halifesi II. Velîd’in Aşk ve Evlilik Hayatına Genel Bir Bakış Murat Serdar
Sami Okan Köse
7 John Lewis Burckhardt’ın Nil Yolculukları ve Nübye Selda Güner Özden