Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 56 olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 25 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 İŞİTEN ANTRENÖRLERLE S/SAĞIR VE İŞİTME ENGELLİ SPORCULARIN ETKİLEŞİM VE İLETİŞİMİNDE İŞARET DİLİ ÇEVİRMENİN ROLÜ Berrak FIRAT
Ayşe Şirin OKYAYUZ
Mustafa Yaşar ŞAHİN
2 SAVAŞIN GÖLGESİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI: ANKARA MAARİF KONGRESİ VE İZMİR RUM ÖĞRETMENLER KONGRESİ Ahmet SEZGİN
3 MÜLTECİLERE DÖNÜK NEFRET SÖYLEMİ VE TOPLUMSAL DÜZENSİZLİK Alaattin OĞUZ
Sunay OĞUZ
4 DEVLET DIŞI SİLAHLI GRUPLARIN ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA UYMASINA SEBEBİYET VEREN NEDENLER ÜZERİNDE BİR İNCELEME Berkant AKKUŞ
5 İLERİ YAŞ HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİ DENEYİMLERİ VE TAHLİYE SONRASI UYUM SORUNLARI Burak ACAR
Gamze ÇAKIR
Özlem BİLGETEKİN
Dilek GÜLSOY
Kader AYKI
Ömer Miraç YAMAN
6 COVID-19 KOŞULLARINDA TURİZMİ YENİDEN BAŞLATMA PROTOKOLLERİ VE PANDEMİ BAĞIŞIKLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ Çağrı ERDOĞAN
7 FARKLI COVİD-19 PANDEMİ YÖNETİMİ MODELLERİ VE MODELLERİN ULUSLARARASI KABULLERİ: ÇİN VE GÜNEY KORE ÖRNEKLERİ Emre DEMİR
Hatice ÇELİK
8 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, RİSKLER VE SEZGİSEL BULANIK ORTAM ALTINDA SIRALAMA PROBLEMLERİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ GRUP KARAR VERME YÖNTEMİ Fatma Selen MADENOĞLU
9 İŞ GÜCÜ SAĞLIĞI VE EKONOMİK BÜYÜME: YARIM YÜZYILDAN DAHA FAZLA BİR SÜREDE DİNAMİKLERİN KEŞFİ Gamze ÖZTÜRK
10 MÜZE ZİYARETLERİNDEKİ DENEYİMSEL TÜKETİMİN BOYUTLARI Hasan Hüseyin ERDOĞAN
Ebru ENGİNKAYA
11 ÇALIŞANLARIN İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA Mehmet YILDIRIM
12 İNOVASYON YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINA DERİN ÖĞRENME ALGORİTMASI UYGULAMAK MÜMKÜN MÜ? Cemal ÖZTÜRK
Mustafa İNCEKARA
Sezai TOKAT
13 İKİ KÜLTÜR ve İKİ EFSANE MÜZİSYEN: TÜR KURAMI ÇERÇEVESİNDE MÜSLÜM (2018) ve BOHEMIAN RHAPSODY (2018) ile BİYOGRAFİK FİLM ANALİZİ Nergiz GÜNDEL
14 EMMA DONOGHUE'un ODA’SINDA VE NATHANIEL HAWTHORNE’NUN KIRMIZI LEKE’SİNDE ANNELİĞİN PSİKANALİTİK ANALİZİ Neslihan ALBAY
Ülkü GÜLEŞCE
15 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN TWITTER KULLANIMI: BİR İÇERİK ANALİZİ Nevin KORTUNAY
16 YENİ BÜTÜNLEŞİK FUCOM - WEDBA YAKLAŞIMI İLE BİR İŞLETME İÇİN BULUT HİZMET SAĞLAYICISI SEÇİMİ Kevser ARMAN
Yrd. Doç. Dr. Nilsen KUNDAKCI>
17 KOLOMBİYA BAĞLAMINDA ÇATIŞMA DÖNEMİ EKONOMİLERİNİN ÇATIŞMANIN ŞİDDETLENMESİ, TERÖRLE MÜCADELE VE BARIŞ SÜRECİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ E. Nur SEZEK
Yelda YENEL
Başar BAYSAL
18 KENTLİLİK BİLİNCİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER: DENİZLİ KENTİ ÖRNEĞİ Özge ÜNVER DİRLİK
Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE
19 DEMOKRATİK DEVLETİ VARLIKSAL GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK Pinar UZ
20 İMALAT SANAYİ İTHALAT VE İHRACATI İLE BEŞERÎ SERMAYENİN TÜRK İMALAT SANAYİ ÜZERİNE ETKİSİ: 2000-2014 DÖNEMİ Ergün AKTÜRK
Yusuf AKAN
Sena GÜLTEKİN
21 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE UYGUN ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ: ÖZLÜ BİR BAKIŞ Sera ŞANLI
22 KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ Neslişah ÖZDEMİR
Şerife KAZANCI SUNAOĞLU
23 GİZEM VE GERİLİM SARMALINDA GERÇEĞİN İFLASI: ÇÜNKÜ SENİ SEVİYORUM- GUILLAUME MUSSO Şevket KADIOĞLU
24 JANE AUSTEN’IN SAĞDUYU VE DUYARLIK ROMANINDA İKİLİ KARŞITLIK TEORİSİNE DAYALI İRONİ İÇİN ÇİFT İZLEYİCİ/DİNLEYİCİ KAVRAMI Tülay DAĞOĞLU
25 BİLİMSEL MAKALE ÖZET METİNLERİNDE ÜSTSÖYLEMSEL ADLAR Esra AYDIN ÖZTÜRK
Kamil İŞERİ