Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 54 olarak 2 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 25 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 PİYASA YAPICI BANKALARIN PERFORMANSLARININ SIRALANMASI: CILOS, MARCOS VE COPELAND ÇOK KISTASLI KARAR VERME ANALİZİ Arif ÇİLEK
2 TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE ÇEVRESEL KALİTENİN BELİRLEYİCİLERİ: LASSO YAKLAŞIMI Abdullah GÖV
Sevcan KAPKARA
3 SAVUNMA HARCAMALARI, İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Aslı ÖZEN ATABEY
Mustafa KARAKUŞ
4 ÜRÜNLER GÜÇLÜ OLARAK FARKLILAŞTIRILDIĞINDA REKABETÇİ KONUM TABANLI VE YÖRÜNGE TABANLI MOBİL HEDEFLEMENİN ANALİZİ Asunur CEZAR
5 KÜRESELLEŞME İNSANİ İYİ OLMA HALİNE ETKİ EDER Mİ? MÜSLÜMAN BİR ÜLKE OLARAK TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE BİR İNCELEME Betül CAN
6 COVID 19 PANDEMİ SÜRECİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA ÖRNEKLER DOĞRULTUSUNDA İLİŞKİLENDİRİLMESİ Esin Bengü CERAN
Recep İbrahim PINAR
7 UYGUN FİYATLI KONUT POLİTİKALARI: ATLANTA BELTLINE PROJESİ ÖRNEĞİ Esra KESKİN
Eunhwa YANG
Harun TANRIVERMİŞ
8 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN MARKA GÜVENİ ÜZERİNE ETKİSİ Mehmet YORULMAZ
Fatma Nuray KUŞCU
9 MARC LEVY’NİN “BİRBİRİMİZE SÖYLEYEMEDİĞİMİZ ONCA ŞEY” ADLI ROMANINDA ZAMANSAL GÖSTERGELER Gökhan DİNAR
Ertuğrul İŞLER
10 ANTİK KAYNAKLARDA KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINA TEDAVİ YAKLAŞIMI Gülseren MUTLU
Mehmet B. TÜRKMEN
11 SOSYAL MEDYADA SİYASAL KATILIMIN VATANDAŞ PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ Kamil DEMİRHAN
12 HİLAFET TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE RAUF ORBAY’IN HİNDİSTAN SEYAHATİ Mehmet PINAR
13 ANNELERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI İLE ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VE SOSYAL BECERİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Hatice Pınar AKSOY
Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ
Arzu ÖZYÜREK
14 TURİZM ALANINDA ENDÜSTRİ 4.0 VE UYGULAMALARINI KONU ALAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Mustafa YILMAZ
Kurtuluş KARAMUSTAFA
15 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: SCOPUS VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ Özlem SÖKMEN GÜRÇAM
Selçuk GÜRÇAM
16 ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: DENİZLİ İLİ Rauf BELGE
17 “ÂSİYÂB-I FELEK ÂHİR ÖĞÜDÜR DÂNEMİZİ”: EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNÂMESİ’NDE DEĞİRMENLER Salih BAŞKUTLU
18 İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: TOKAT İLİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öznur SARAY
Selim GÜNGÖR
19 AİLE VE COĞRAFYANIN RESİM SANATÇILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE ÜÇ ÖRNEK: TAMER BİLGİÇ, AHMET DALKIRAN, MEHMET KAPÇAK Serdar KUL
20 MENA ÜLKELERİNDE SOSYAL KURUMLAR VE CİNSİYET ENDEKSİ (SIGI) DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: DOĞRUSAL OLMAYAN KANONİK KORELASYON ANALİZİ Sibel ÖRK ÖZEL
Dilek VEYSİKARANİ
Çiğdem KOŞAR TAŞ
21 TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE MEKÂNSAL ETKİLEŞİM: İL DÜZEYİNDE BİR ANALİZ Sibel SELİM
Beyza Nur OK
22 ANADOLU SELÇUKLU COĞRAFYASINDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ (el-Evâmirü'l-Alâiyye fi'l-umûri'l-Alâiyye ve Menâkıbü'l-Ârifîn’e Göre) Tunay KARAKÖK
23 TÜRK HALKLARININ İDEAL LİDERLİK TARZI ÜZERİNE EMİK BİR ARAŞTIRMA Ufuk BAŞAR
24 GÖRSEL BİR ANLATIM OLARAK GERÇEKLİK ALGISI TEMELİNDE “MADAME TUSSAUDS MÜZESİ”’NİN İNCELENMESİ Gonca NEBİOĞLU
25 EĞİTİMDE DÜŞÜNME VE ANLAMA ÜZERİNE: H. ARENDT Hasret KÖKTEN