Külliye Yeni Sayısı Yayımlandı

Külliye yeni sayısı yayımlandı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILI ÖZEL SAYISI olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 33 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Sûfîlerin Yol Âdâbından Âdâb-ı Muâşeret’e Bir Yolculuk Denemesi (Marmaravî’nin Hurde-i tarikat Adlı Eseri Örneği) Mahmut ULU
2 Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Yaşa(ma)yan İnsan Hazinesi Olarak Âşık Veysel İbrahim Ethem ARIOĞLU
Özlem AYDOĞDU ATASOY
3 Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikasında Kültürel Diplomasi Ahmet ÖZKAN
4 Aristoteles'in Sorgulanan Tanıklığı: Felsefenin Başlangıcı ve Materyal Monizm Kuramı Ümit KARTAL
5 GÖZETİM ASAMBLAJI: BUGÜNÜN DİSTOPYASI OLARAK DAVE EGGERS’ IN THE CIRCLE ADLI ROMANI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR OKUMA Onur EKLER
6 Cinuçen Tanrıkorur’un Bestelediği Uşşak Münâcât’ın Makâm ve Geçki Bakımından İncelenmesi Serbülend ARPA
7 Queer(leşmiş) Bedenler: Shakespeare’in Nasıl Hoşunuza Giderse Oyununda Tersine Çevrilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri Volkan KILIÇ
8 Parion'dan Günsenin Tipi Amphoralar İsmail AKKAŞ
9 Tasavvufî Bir Terim Olarak İlahî Aşkın Âşık Edebiyatına Yansıması: Âşık Ömer Örneği Atila KARTAL
10 Uluslararası Sistemlerde Kayıt Altına Alınarak Muğla Kültürel Gastronomi Mirasının Sürdürülebilirliği Selma ATABEY
11 Makedonyalı Büyük İskender'in Ankyra (Ankara) Seferi (MÖ 333): Kullanıldığı Düşünülen Gastronomik Ürünlere Ait Lojistik Bir Değerlendirme Tulga ALBUSTANLIOĞLU
İlkay YILMAZ
12 TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ, ÖLÜMÜ DUYURMA VE ÖLÜMÜN GÖRÜNÜRLÜĞÜ Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT
13 RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE ANİMASYON FİLMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Yasir KAÇMAZ
Hacı Mustafa KİRİŞ
14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yeşil Strateji, Yeşil Muhasebe İlişkisi Ve İşletme Performansına Katkısı Üzerine Kavramsal Bir Bakış Mehmet Ozan CİNEL
Güven KARAMAN
15 İslam Hukuk Literatürü Siyâsetin bir Tezâhürü müdür?: İstitâbe Hakkındaki Anlatı Değişimi Özelinde Bir Analiz Ahmet TOPAL
16 Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Klasik Türk El Sanatlarına Genel Bir Bakış Seçil Dumantepe
17 Hârezm’in Gazneliler Tarafından İşgali ve Me’mûnî Devletinin Yıkılışı Aykut ÖZBAYRAKTAR
18 Modern Batı Düşüncesi Bağlamında Ş. Teoman Duralı’nın İnsan Tasavvuru Anlayışına Eleştirel Bir Bakış Zafer ÇAYLI
Hüseyin Adem TÜLÜCE
19 DİN EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDEN SİYASETNÂMELERDE İLMİYE SINIFININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: NİZÂMÜLMÜLK’ÜN SİYASETNÂMESİ İLE KOÇİ BEY RİSALESİ ÖRNEĞİ Hakan ÖZKAN
20 Rafik Schami’nin Sophia Veya Tüm Hikâyelerin Başlangıcı Adlı Romanında “Kültürel Bellek”in Yansımaları Özlem Züleyha KURAN
21 OSMANLI-RUS SAVAŞI BAĞLAMINDA DOĞU KARADENİZ’DE KADIN FAALİYETLERİ Semiha NURDAN
22 İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İş Yükünün Düzenleyici Rolü Hüseyin KARAGÖZ
Pinar ERDOĞAN
23 Orhan Pamuk’un Kar ve Cevdet Bey ve Oğulları Romanlarının Oryantalist Bir Analizi Seher ÖZSERT
Fikret GÜVEN
24 Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Oyun Geliştirme Deneyimleri Zeynep Bahar ERŞEN
25 Gençlerde İhmal Edilen Aile Değerleri, Bütünlük Duygusu ve Toplumsal İlgi: Eğitim ve Sosyal Politika Perspektifinden İnceleme Zuhal AYHAN
Arzu PEKĞÖZ ÇEVİKER
26 Kütüphanelerde Teknostresin Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri Leyla KANIK
27 MASALLARDA PADİŞAH-ŞEHZADE ÇATIŞMASININ PSİKANALİTİK YÖNÜ Asuman GÜNEŞ ULUS
28 CUMHURİYETİN 100. YILINDA ARKEOLOJİK KAZILAR ANKARA Sefa KÖSE
29 Ağrı İli Tunç Çağı Mezarlarının Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi Hacer KUMANDAŞ
30 Uluslararası Politika Açısından Filistin Sorunu Çağlar ÖZER
31 Osmanlı Sefaradi Basınına Hızlı Bir Bakış Doğa Filiz SUBAŞI
Öykü ULUSAL
32 ALTERNATİF BİR VİDİNLİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA PORTRESİ Günseli GÜMÜŞEL
33 Yemen’deki Özel Ortaokullarda E-Öğrenme Sistemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Zorlukların Belirlenmesi Muad Khaled Salem BABATTAH
Vildan ATEŞ