International Journal of Mardin Studies Yeni Sayısı Yayımlandı

International Journal of Mardin Studies yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 4 Sayı: 2 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 8 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Mardin Eski Hükümet Konağının Dünü ve Bugününe Dair Gözlemler Rojat AKSOY IŞIK
2 Mardin İslami Dönem (11-15 Yüzyıl) Dini Yapılarında Örtü Sistemi Evindar YEŞİLBAŞ
Hülya IRMAK
3 İlkokul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterliliklerinin İncelenmesi (Mardin Örneği) Engin İŞ
Rasime ABA
4 Kinetik Bina Kabuklarının Estetik Olgusu Bağlamında İncelenmesi: Calatrava Yapıları Gizem KARAOĞLU
Ruşen YAMAÇLI
5 Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilir Enerji ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz Ömer ÖZDEMİR
Menderes TASNAK
6 Mutfaktaki Mekânsal Değişimin Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi: Midyat Örneği Rojat AKSOY IŞIK
Esma İnci ÇELEBİ
7 Ekrem Akman, 1262/1845 yılı Siverek Kefalet Defteri Remziye AKTAŞ ÖZYİĞİT
8 Zekai Erdal, Mardin Abbaraları Aslı KARADAĞLI