İnsan ve Toplum Yeni Sayısı Yayımlandı

İnsan ve Toplum yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 14 Sayı: 2 olarak 7 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 7 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Çin’in Nükleer Stratejisinde Sapma: ABD Kaynaklı Tehdit Algıları ve Garantili Misilleme Arayışı İsmail Sarı
2 Ukrayna ve Suriye İnsani Krizi Örneklerinde Avrupa Birliği'nin Göç Politikalarının Teorik Analizi: Bir Kimlik Dışlaması mı? Yabancı Düşmanı Bir Çifte Standart mı? Mehmet Recai Uygur
Hamza Bahadır Eser
3 Aydınlar ve İktidar: Erol Güngör’ün Orta Doğu Yazılarında Milliyetçi Cephe Koalisyonları Yunus Şahbaz
4 Ne Dediler? Ne Demek İstediler? Avrupa'daki Tarihi Dönüm Noktalarında Başkanların Söylemleri Üzerinden ABD Politikalarını Yorumlamak: Demokrasi Nitelikleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Keser
Elçin Kamalak
5 yung Chul Han, Ötekini Kovmak: Günümüzde Toplum, Algı ve İletişim, Çev. Mustafa Özdemir, Ketebe Yayınları, 2023, 92 s. Bahar Akpınar
6 Rıfat N. Bali, Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar” İstanbul’un “Cemiyet Hayatı”, Zenginler ve Ultra Zenginler 1950-2022, Libra Yayınları, 2023, 346 s. Ömür Nihal Karaarslan
7 Daud Abdullah, Engaging the World: The Making of Hamas’s Foreign Policy, Afro-Middle East Centre, Johannesburg, South Africa, 2021, 246 s.