İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 12 Sayı: 4 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 5 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Dijital Becerileri Geliştirme Politikalarının Hollanda, İsveç ve Almanya Örnekleriyle Değerlendirilmesi Didem KOCA
2 Teknolojik Gelişmeler Perspektifinden Örgütsel Stres ve Performans Cumali KILIÇ
3 Web of Science Veri Tabanında Yayınlanan Covid 19 ve Endüstri 4.0 Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi Neşe SALİK ATA
4 Akademisyenlerin Dijital Okuryazarlik Düzeyi ve Kariyer Tatmini Şayan BERBER
Meri TAKSİ DEVECİYAN
Hazal Koray ALAY
5 Belirli Araştırma Alanlarında Dijital İkiz Konulu Yayınların Sistematik Literatür İncelemesi Rabia ÖZAT
Rabia ÖZAT