İçtimaiyat Yeni Sayısı Yayımlandı

İçtimaiyat yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 7 Sayı: 2 olarak 30 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 15 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Sinemada Aşkınlık Arayışı: Ebedi Şimdinin Sineması Kemal ÇELİK
2 1757 Yılında Şam Hac Kafilesi ve Hicaz: Tedbirler ve Olaylar Mustafa GÜLER
Fatih ÖZASLAN
3 Osmanlı Matbuatına Göre Hasan Fehmi Cinayeti Hüseyin GÜNEŞ
4 Zygmunt Bauman Sosyolojisi: Akışkan Modernite Özgür Olduğunu Zanneden Köleler mi Üretiyor? Fatih Furkan ALPDOĞAN
5 Cinsiyetçilik, Ayrımcılık ve Şiddet Tartışmalarını “Gizli Sayılar” (Hidden Figures) Filmi Üzerinden İncelemek Mehmet Fatih IŞIK
6 Cumhuriyet Tarihinin Anlatımında Bir Kaynak Olarak “Mücellâ” Adlı Roman İlhan ÇELİKER
Ümit AYBAY
7 Başörtüsü Tartışmalarına Dair Bir Araştırma Recep YILDIZ
8 Kentin Kurgusal Mekânları Olarak Rekreatif Yeşil Alanlar ve Parklar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Konya Örneği1 Hale Nur UYANIK
9 Çaresizlik mi, Meslek mi? Neoliberal Çağ’da Dilencilik: Samsun Kenti Örneği Selim EREN
İlyas SUCU
Barışcan KAYA
Pelin KAYAALP
Burakcan KAZAN
10 Siyaset Düşüncesi Bağlamında Telemakhos’un Maceraları’nın Tercüme-i Telemak’a Tesiri Mustafa Enes AKTÜRKOĞLU
11 Hermenötik-Pozitivizm İkiliğinin Ardından: Çağdaş Sosyal Teoride Eleştirel Natüralist Yeni Mutabakatın Oluşumu Ömer KÜÇÜK
12 II. Meşrutiyet Döneminde Patrikhanenin Gölgesinde Sıra Dışı Bir Milletvekili Kozmidi Pandalaki Efendi (1908-1912) Mehmet PINAR
13 Sosyal Hizmet Perspektifinden Evsizlik: Müdahale ve Uygulama Pratikleri Musa GÜREL
14 Gündelik Hayatın İnşasında Sosyal Mesafe Tuba BÜYÜKTOSUNOĞLU YAYLALI
15 19. Yüzyılda Batılı Seyyahların Gözüyle Bursa Hisar Bölgesi Burcu KUTLU DİLBAZ