Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 19 - GÜZ 2023 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 22 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 EZOTERİK BİLGİNİN SEMBOLLERİ: ŞARAP VE KADEH Sabahattin KÜÇÜK
2 ÂDÂB-I ZURAFÂ VE HÂTİMETÜ’L-EŞÂR’DA DİZE-ANLAM İLGİSİNİ KURAN BİR KELİME: “MÜFÂD, MÜFÂDINCA” İ. Hakkı AKSOYAK
3 TERCEME-İ ŞERHU’L-‘UYÛN FÎ ŞERH-İ RİSÂLE-İ İBN ZEYDÛN İbrahim Halil TUĞLUK
Dr. Jale Zümrüt MENTEŞ
4 CUMHURİYET DEVRİNDE ARAP HARFLERİYLE YAZILMIŞ BİR MESNEVİ: ALİ BAKİ GÜL’ÜN ASHÂB-I KEHF KISSASI Hasan KAPLAN
Büşra ESMER
5 ROMANA YANSIYAN BİR SÛRNÂME ÖRNEĞİ: SURNÂME-BİR OSMANLI MÂCERASI (İSKENDER PALA) Hiclal DEMİR
6 SULTAN III. MURAD’IN TÜRKÇE DÎVÂN’ININ PADİŞAH NÜSHASI VE MURÂDÎ DÎVÂNI’NA KATKILAR Ahmet Kemal GÜMÜŞ
7 FUZÛLÎ VE BÂKÎ ÖRNEKLİĞİNDE MAHLASTA YAPILAN ZİHAF MESELESİ Bekir BELENKUYU
8 SİHÂM-I KAZÂ’DA HASIM-DOST İKİLEMİ BAĞLAMINDA RUH VE KARAKTER TASVİRLERİ Gamze ÜNSAL TOPÇU
Nevzat ENGİN
9 İDRÎS-İ BİTLİSÎ’NİN MÜNÂZARA RİSÂLELERİ VE MÜNÂZARA-İ RÛZE VÜ IYD ADLI ESERİ Milad SALMANİ
10 III. MURAD’A SUNULAN GAZANIN VE SAVAŞ ATLARININ FAZİLETİNE DAİR BİR ESER: MİFTÂHU’L-‘ADÂLE Metin SAMANCI
Zeynep GÜNEY
Metin YALÇIN
11 İPLİĞE BAĞLI HAYALLER: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİŞTE Beytullah AYDIN
Ramazan ARI
12 NABİ'NİN ŞİİRİNDE BİR MEVLİD TÖRENİ Zehra ÖZTÜRK
13 NÂBÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ÜÇ ŞİİRİ Halil KIZILTOPRAK
14 BEDUHUN BAZI KÜLTÜRLERDEKİ YERİ VE KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KULLANIMINA DAİR ÖRNEKLER Leyla Melis ÇETİN
15 UMUTSUZLUK, ÖLÜM VE TATMİNSİZLİĞE EDEBİ BAKIŞ: TATAR ÇÖLÜ Tamer YILDIRIM
16 KEMAL TAHİR’İN GENÇLİK YILLARINDA EDEBİYATA DAİR GÖRÜŞLERİ VE POETİK ALGISI İbrahim ÖZTÜRKÇÜ
17 “KORKARIM YOL OLUR” ADLI BEKRİ MUSTAFA FIKRASINI KIRIK CAM(LAR) TEORİSİ BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ Sezai DEMİRTAŞ
18 BATMAN AĞZINDA “MA” ENKLİTİĞİ Mehmet Emin TUĞLUK
19 ESKİ UYGURCA SİTĀTAPATRĀDHĀRAṆĪ’DE HASTALIK ADLARINA DAİR SÖZ VARLIĞI Abdullah YILDIRIM
20 İSLAM MİTOLOJİSİ BAĞLAMINDA NEHCÜ'L FERADİS’TE KÖKEN MİTLERİ Pınar KARATAŞ
21 ALİ ŞİR NEVÂYÎ DİVANLARININ DİBACELERİ [GİRİŞ-METİN-AKTARMA-DİZİN-TIPKIBASIM] (KİTAP İNCELEMESİ) Günay TULUM
22 BAHAETTİN KARAKOÇ TEMATİK BİR İNCELEME (KİTAP İNCELEMESİ) Mehmet KILIÇ