Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) Yeni Sayısı Yayımlandı

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 38 olarak 16 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 14 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 DOÇ. DR. SERHAT KÜÇÜK (29 EKİM 1977 - 31 OCAK 2023) Fatih YEŞİL
2 YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA ERKEN SAKA DÖNEMİNDE KAZAKİSTAN’DA İÇİNE KIVRILMIŞ KAR PARSI BETİMLEMELERİ Emre SEVİNÇ
3 SAHA (YAKUT) İLİNDE RUS İŞGALİ VE MİSYONERLİĞİN ROLÜ Yusuf KILIÇASLAN
İlyas TOPSAKAL
4 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE SES SEMBOLİK UNSURLAR Osman AKTEKER
5 Hölderlin’in Doğu ve Batı Arasında Kültürel-Tarihsel Bir Diyalog Fikri Erkan ZENGİN
6 OSMANLININ YAYCILARI: İSTANBUL’DA YAY İMALATI VE TİCARETİ (1010 - 1059 / 1601 - 1649) Şükrü Seçkin ANIK
7 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Arap-İsrail Çatışması: Blok Siyaseti ve Türkiye Tevfik Orkun DEVELİ
8 TARİHSEL BOYUTUYLA İSVEÇ’TE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU Birsel KARAKOÇ
9 KARŞIOLGUSAL VE HAYALÎ KOŞUL CÜMLELERİ ÜZERİNE Faik Utkan DENİZER
10 KIBRIS’TAKİ 2019 AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDE TÜRKLER Halis AYHAN
11 EVLERE ŞENLİK KAYNANAM NASIL KUDURDU? ROMANINDA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ELEŞTİRİSİ Meliha TATLİ
12 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Dilek KOCAYANAK
Nazmiye TOPÇU TECELLİ
13 AKADEMİK TÜRKÇE SÖZCÜK LİSTESİ OLUŞTURMA ÜZERİNE DERLEMDEN ÖĞRETİME KURAMSAL TARTIŞMALAR Elif SAYAR
Ayten GENÇ
14 BOŞNAKLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ROLÜ Dzenıta ACUN
Mustafa DURMUŞ