Folklor/Edebiyat Yeni Sayısı Yayımlandı

Folklor/Edebiyat yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 29 Sayı: 116 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 13 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Safiye Erol’un Romanlarında Yeme-İçme Kültürü ve Alışkanlıkları Nesime CEYHAN AKÇA
2 Kırgız Anlatılarında Kadının Evriliş Süreci Mayramgül DIYKANBAYEVA
Reyhan KARKINLI
3 Kültür Turizminin Geleneksel Kıbrıs Türk El Sanatlarının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma Burak GÖKBULUT
Mustafa YENİASIR
4 Antalya’da Definecilik ve Define Folkloru Üzerine Erdal TAŞBAŞ
Gökhan TİRYAKİ
5 Kültürel Miras Bağlamında Kırsal Kültürel Kimliğin Korunmasında Halkbilim (Folklor) Müzelerinin Rolü Oğuz DİKER
Abdurrahman DİNÇ
6 Renan Demirkan’ın Üç Şekerli Demli Çay Romanında Türk ve Alman Kültürü Yansımaları Zennube ŞAHİN
7 Ahmet Gazioğlu ve Andreas Onoufriou’nun Romanlarında “Öteki”İmajları: Kıbrıs, Milliyetçilik ve Savaş Şevki KIRALP
8 Antropolog Lloyd A. Fallers’ın 1960’lardaki Türkiye Çalışmaları Ali SİPAHİ
9 Arzu ve Zevk Arasındaki İmkânsız Mekân: Mevlâna ve Lacan’da Karşılaştırmalı Bir Aşk İncelemesi Ghiasuddin ALİZADEH
Masoud FARAHMANDFAR
Musa RAHİMİ
10 Kazak Masallarında Kültürel-Bilişsel Olgu: Yansıtıcı Önem Talgat NURBEKOV
Salkınbay ANARKUL BEKMIRZAKIZI
11 İhsan Oktay Anar’ın Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde Mit/Metafizik Gülünçlemesi ve Yabancılaştırma Etkisi Vedi AŞKAROĞLU
12 Rus Dilbilim Ekolünde Söylem ve Metin Sonnur AKTAY
13 Ian McEwan’ın Solar Adlı Romanında Toksik Bilinç Dilek MENTEŞE KIRYAMAN