Folklor/Edebiyat Yeni Sayısı Yayımlandı

Folklor/Edebiyat yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 29 Sayı: 114 olarak 2 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 12 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Kültürel Miras ve Folklor Dan BEN-AMOS
2 Disiplinler ve Post-Disipliner Tarihçeler: Kuram, Çeviri ve Kültürlerötesilik Hande BİRKALAN-GEDİK
3 Betül Tarıman’ın Şiirinde Vahşi Kadının Yeniden Doğuşu Mihrican AYLANÇ
4 Anneliğe Geçiş Döneminde Bilgiyi ve Belirsizliği Risk Ritüelleriyle Dizginlemek Hicran KARATAŞ
5 Göç ve Folklor: Literatür ve Tasnif Odaklı, Kuramsal Bir Çerçeve Ahmet KESKİN
6 Paranoyak Bir Matrix ile Şehir Efsanelerine Dönüşen Komplo Teorileri Suzana MARJANİĆ
7 The Nexus between Performance, Aesthetics and Philosophical Motifs in Indigenous Festivals Segun OMOSULE
8 Zerdüştilik ve Yezîdîlik İnançlarının Romanlarda Ele Alınışı Hünkar KARACA YALÇIN
9 COVID-19 Salgınına Yönelik Alternatif Şifa Arayışında Kutsal Mekân Ziyareti: Yuşa Türbesi Örneği Hilal OTYAKMAZ AYDIN
Meriç HARMANCI
10 Medea’nın Ağıtı: Kinestetik Bir Performans Fulya KİNCAL
11 Kore’nin Kültürel Mirası “Pansori ’ye Genel Bir Bakış Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
12 Lampung Folklorunda Yerel Bilgeliğin Değerleri: Bir Piil Pesenggiri Perspektifi Bambang RİADİ