Folklor Akademi Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Folklor Akademi Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 6 Sayı: 1 olarak 30 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 30 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 UYGULAMALI HALK BİLİMİ VEYA GELENEĞİN POPÜLERLEŞTİRİLMESİ: AYNA MÜZİK GRUBU ÖRNEĞİ Erkan ASLAN
2 GELENEĞİN DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINA AKTARIMI BAĞLAMINDA “ÂŞIKLAR KAHVESİ” Ramazan SEZGİN
3 M. FUAT KÜRKÇÜOĞLU’NUN “ÇAPIT TOP” KİTABINDA HALKBİLİMSEL UNSURLAR Ömer KIRMIZI
4 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HALK MASALI UYARLAMA ÖRNEĞİ: KEÇİ İLE KURT Dilek BAZ BOLLUK
Salih GÜLERER
5 TÜRK DÜNYASI EPİK DESTANLARINDA BİR OYUN OLARAK DANSIN RİTÜELİSTİK İŞLEVİ Zehra BAYIR
Gülten KÜÇÜKBASMACI
6 NORMAN FAİRCLOUGH’UN ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEME MODELİNE GÖRE MAHTUMKULU DİVANI’NIN İDEOLOJİ VE GÜÇ / İKTİDAR TEMELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Betül MÜFTİLER
7 TÜRKİYE- İRAN AZERBAYCAN BÖLGESİNDE EVLENME VE DÜĞÜN RİTÜELLERİ Esin EREN SOYSAL
Esedullah VAHID
8 SSCB DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ Sonnur AKTAY
Zülfikar BAYRAKTAR
9 BATI ANADOLU MASALLARINDA KURNAZ TİPİ VE İŞLEVLERİ Ayşe Nur YILMAZ
Mehmet Surur ÇELEPİ
10 TAZİYE ADLI OYUN METNİNİN SUSKUNLUK SARMALI BAĞLAMINDA GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNELİŞLE ANLAMLANDIRILMASI Birgül YEŞİLOĞLU GÜLER
11 ANTALYA KALEİÇİNDE BULUNAN HAYAT AĞACI MOTİFLİ SECCADE DOKUMALARI Mehmet Ali EROĞLU
Tahmine AKYÜZ
12 ASMA YAPRAĞI, CEVİZ MEYVE KABUĞU, KÖKBOYA, PAPATYA, SIĞIRKUYRUĞU İLE YÜN LİFİNİN BOYANMASI VE BAZI HASLIK DEĞERLERİ Gözde KEMER
Prof. Dr. H. Sinem ŞANLI
13 TÜRKİYE TRAKYASI’NDA OYNANAN GELENEKSEL KADIN KARŞILAMASININ YAPISAL ANALİZİ Bahar AKSOY
Arda ERAVCI
Sernaz DEMİREL TEMEL
14 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE MİLLÎ EGEMENLİK VE DEMOKRASİ KAVRAMLARININ KULLANIMI Yusuf TAŞKIN
Muhammed Eyyüp SALLABAŞ
15 BURHAN CAHİT MORKAYA’NIN COŞKUN GÖNÜL ROMANINDA MEKÂN OLARAK BÜYÜKADA Ali Sait YAĞAR
16 ESKİ TÜRKÇEDE SORU EKİ Ayşe AYDIN
Dilan TAPAR
17 FATMA ALİYE HANIM’IN “UDΔ İSİMLİ ROMANI ÜZERİNDEN MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN KİMLİĞİ VE SANATI Mehtap ULUBASOGLU
18 TÜRKİYE’DEKİ OPERA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ali Doğan NUR
Ümit Kubilay CAN
Hakan BAĞCI
19 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ MÜZİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA MUAMMER SUN Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ
20 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Fatih AYHAN
Demet AYDINLI GÜRLER
21 THOMAS FAİRMAN ORDİSH KOLEKSİYONUNDAKİ İNGİLİZ SEYİRLİK OYUNLARINDA TÜRK İMAJI Yücel ÖZDEMİR
22 DÎVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE FİİLDEN İSİM YAPAN EKLERİN MORFOLOJİK İŞLEVLERİ ÜZERİNE Osman TÜRK
Fatma KOÇ
23 SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA VE BÖLGESEL MARKALAMA: TOKAT ÖNERİSİ Muazzez ÇETİNER
24 MARIO VARGAS LLOSA’NIN DÜNYA SONU SAVAŞI ROMANINA BAKHTİNCİ BİR YAKLAŞIM: KARNAVALESK Nihal KALKAN YAĞCI
25 SOCIAL STIGMATIZATION AND PENALIZATION OF WOMEN IN SAADAWI’S THE FALL OF THE IMAM Eren BOLAT
26 THE BALKANS FROM THE OTTOMANS TO THE PRESENT: CULTURAL DIPLOMACY DISCOURSES OF TRT DOCUMENTARY Simge ÜNLÜ KURT
Erdal BİLİCİ
Lütfiye YAŞAR
27 KIRGIZİSTAN’DA BİR MEMORAT ÖRNEĞİ "ALBASTI" VE FEMİNİST BAKIŞ AÇISI Rifat NERGİZ
28 KLARNETİN ÜÇÜNCÜ OKTAV “LA-Sİ- DO” SESLERİNİN DOĞRU ÇIKMASINI HEDEFLEYEN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ Anıl ÇELİK
29 MASAL VE PERİ (ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARI ÖRNEĞİNDE) Rugeş DEMİR
30 EKİNDEN EKİN BİÇENLER: BİTKİSEL HEKİMLİK VE KÜLTÜRÜ Özge CENGİZ