Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 33 Sayı: 2 olarak 26 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 39 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 ZEYTİNLİADA MERYEM ANA KİLİSESİ’NDE ELE GEÇEN SİKKELER Mehmet Kayhan MURAT
2 ESKİŞEHİR KÜLLÜOBA’DA BULUNAN AYAK BİÇİMLİ BİR AMULET DAMGA Murat TÜRKTEKİ
3 ELAZIĞ ŞEHRİNİN TOPOLOJİK VE TİPOLOJİK SINIFLANDIRMASI Emrah ŞIKOĞLU
4 ÇILDIR GÖLÜ HAVZASI’NDA (ARDAHAN-KARS) İKLİM-İNSAN İLİŞKİLERİ Harun Reşit BAĞCI
Hediye KILIÇ
5 JEOMORFOLOJİ VE ARAZİ KULLANIMI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: EDREMİT ÇAYI HAVZASI (BALIKESİR) Melike DURAK
İsa CÜREBAL
6 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNDE ALMANCA HAZIRLIK EĞİTİMİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Fatma KARAMAN
7 TÜRKİYE TÜRKÇESİ DOĞU GRUBU AĞIZLARINDAKİ ALINTI KELİMELERDE DİL BENZEŞMESİ Mesut KÜRÜM
8 KAZAN TATAR TÜRKÇESİNİN ARAPÇADAN ALINTILADIĞI KELİMELERDE GÖRÜLEN SES DEĞİŞİMLERİ Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU
9 AZERBAYCAN AĞIZLARINDA UZUN ÜNLÜLERDEN KAYNAKLANAN SESLİK İZLER S.k. YALÇIN
Mehmet ÖZEREN
10 DEMOKRASİ KONULU HABERLERİN YEREL BASINDAKİ YANSIMALARININ İNCELENMESİ (1946-1960 MALATYA ÖRNEĞİ) İbrahim Halil DOĞAN
Mesut AYDIN
11 TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENİMİ BAĞLAMINDA ÜST BİLİŞSEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ Bilal ÜSTÜN
Lokman TANRIKULU
12 ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN BİLGİ YÖNETİMİ ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ebru POLAT
Ahmet TEKİN
13 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİLERİ VE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Kübra DÖNER
Oguz Serdar KESİCİOGLU
14 KENDİ KENDİNE ÖĞRENME ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME ALGILARI Mehmet Ali AYKUL
Ceyhun OZAN
15 Etkileşimsel Strateji Eğitiminin Akran İşbirliği ve Etkileşim Kalıplarına Etkisi Sibel TOSUN
Nuray ALAGÖZLÜ
16 GRAFİK TASARIM ÖĞRENCİLERİNİN “AFİŞ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Kainat ÖZPOLAT
17 KÜLTÜRLER ARASI YOLCULUKTA İNSAN BAŞLI EFSANEVİ KUŞLAR Yavuz DENİZ
18 MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUM DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Ahmet TEKİN
19 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ Alev ÜSTÜNDAĞ
Fatma Sena GÖKTAY
Fatma KALKANLI
Zeliha Nur GÜLGÜN
20 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ÖN LİSANS PROGRAMI İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ: EĞİTİM SÜRECİ VE İSTİHDAMI Ali YAĞCI
21 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE OKUN YASASI’NIN GEÇERLİLİĞİ: GENEL İŞSİZLİK VE TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Arzu BAYRAMOĞLU
Huri Gül AYBUDAK
22 ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNDE SUÇA İLİŞKİN MOTİVASYON İLE EBEVEYN TUTUMLARI VE DUYGU DIŞAVURUMLARI İLİŞKİSİ Asya ÇETİN
Arzu ÖZYÜREK
23 İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNİN TÜKETİCİNİN KORUNMASINDAKİ ROLÜ Aydın Ebrar GÜNAL
24 GLAMPİNG İŞLETMELERİNDE ASGARİ STANDARTLARIN BELİRLENMESİ: KEŞFEDİCİ BİR NİTEL ÇALIŞMA Burcu GÖK
Yunus ÖZHASAR
25 Yeşil Psikolojik İklim ve Yeşil Örgütsel Davranış İlişkisi: Otel İşletmeleri Örneği Emre YAŞAR
26 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ İLE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU İLİŞKİSİ: MİZAH TARZLARININ ARACI ETKİSİ Esma Ülkü ÜLKÜ
Gamze Ayça KAYA
27 DÜŞÜK GELİR GRUBU ÜLKELERDE YETERLİ GIDAYA ULAŞAMAMANIN ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNE ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Katip KORKMAZ
Fevzi AKBULUT
Osman ŞENOL
28 İlk Çağ Siyaset Felsefesinde Güvenlik Kavramı Mehmet DEĞİRMENCİ
29 MUHASEBEDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI: CHATGPT’NİN MUHASEBE SINAVI Metehan KÜÇÜKER
30 11 EYLÜL SALDIRILARI VE TERÖRİZM EKSENİNDE YENİ SAVAŞ KAVRAMININ ANALİZİ Nükhet GÜNTAY
31 İŞE ADANMIŞLIĞIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Yeşim AKSOY
Nezire Derya ERGUN ÖZLER
32 SOSYAL HİZMETTE QUEER BAKIŞ AÇISI: TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNDEN BAĞIMSIZ BİR YAKLAŞIMA DOĞRU Yunus KARA
Ayşe SERPEN
33 Avrasya’da Kurulan Bölgesel Örgütlerin Türkiye Açısından Önemi: Şanghay İşbirliği Örgütü Zehra AKSU
34 AFRİKA TOPLULUKLARINDA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANÇ VE RİTÜELLER Ayhan ASLANOĞLU
35 MATİLD MANUKYAN İLE İLGİLİ MEDYA İÇERİKLERİ ÖRNEĞİNDE MEDYADA TEMSİL Fatma Gökçen ATUK
36 ALTERNATİF HABER SİTELERİNİN SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİ PRATİKLERİ: GZT, SPUTNİK TÜRKİYE VE ODA TV ÖRNEĞİ Tuba LİVBERBER
Süheyla AYVAZ
37 ENDÜSTRİYEL MİRAS ÖRNEĞİ OLAN GAZHANELERİN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: HASANPAŞA GAZHANESİ Ebru AYVAZ
Hicran Hanım HALAÇ
38 ERİMTAN ARKEOLOJİ VE SANAT MÜZESİ’NDE YER ALAN BİZANS KANTARLARI VE TERAZİ AĞIRLIKLARI Oğuz KOÇYİĞİT
39 TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM: OSMANLI KADINI VE AVRUPALI KADINLAR Hacer YILMAZ