Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] Yeni Sayısı Yayımlandı

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 6 Sayı: 4 olarak 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 7 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA HAMSE GELENEĞİ VE KAYGUSUZ ABDÂL’IN HAMSESİ Sevkiye KAZAN NAS
2 KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN DİLİNDEN BUDİN KALESİ’NİN FETHİ: FETH-NÂME-İ KAL‘A-İ BUDİN VE TEVÂBİ‘İHÂ Suat DONUK
3 HÜSEYİN RIFKÎ’NİN MANZUM KASÎDE-İ DİMYÂTİYYE ŞERHİ Serkan TÜRKOĞLU
4 SULTAN II. SELİM’E İTHAF EDİLEN FARSÇA BİR TAHMÎS: TAHMÎS-İ DÎVÂN-İ HÂFIZ Çetin KASKA
5 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “GİDELÜM BÂRİ ŞEHRÜŊDEN” REDİFLİ GAZELLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ümran AY SAY
6 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN MUHYİDDİN MEHMED-İ DÂGÎ MENÂKIBI İ. Hakkı AKSOYAK
7 HAKK’A DAİR KAVRAMSAL İSTİARELER ÇERÇEVESİNDE MESNEVİ'DEKİ YARATICI TASAVVURLARININ İNCELENMESİ Muhammed Hasan Hasanzade NİRİ