Ermeni Araştırmaları Yeni Sayısı Yayımlandı

Ermeni Araştırmaları yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 74 olarak 28 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 5 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Olaylar ve Yorumlar Alev KILIÇ
2 Ermeni Harfli Türkçe Romanlarda Din Kurumu ve Çağdaşı Arap Harfli Romanlarla Karşılaştırılması Safiye AKDENİZ
3 Van Doğumlu “Millet-i Sadıka” Ermeni Memurlar (1879 –1909) Serkan ERDOĞAN
4 9. VE 11. YÜZYILLARDA BİZANS’IN ARMENİA’DAKİ DİN POLİTİKASI Engin ÖZTÜRK
5 Ilısulu Mustafa Efendi’nin ‘Tarih-i Harb’ Adlı Eseri: Giriş, Tercüme ve Notlar Ramazan ABDULMAZHİDOV
Magomed SHEHMAGOMEDOV