Edebiyat Dilbilim Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Edebiyat Dilbilim Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 2 Sayı: 2 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 12 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Friedrich Wilhelm Karl Müller’in Terekesindeki Altun Yaruq Sudur’un B 1 Yazmasına Ait Neşredilmemiş Parçalar Erdem UÇAR
2 Altun Yaruq Sudur’un St. Petersburg Yazması'ndaki Yapraklar ile Radlov-Malov Neşrindeki Sayfaların Tekabül Listesi (Deneme) Erdem UÇAR
3 BİR ALTAYİSTİK İRDELEME: VEYSEL’İN EVRENSEL ŞİİRİNDE HALK DİLİ Mehmet HAZAR
4 Hide-bound Linguistics? Hungarian (< Lir Turkic) hitvány Alexis MANASTER-RAMER
5 Türkçeyle İlişkileri Bağlamında Farsça Üzerine Notlar Youssef AZEMOUN
6 Turkic *kön- ‘to flatten; to stretch, straighten, extend horizontally’ Alexis MANASTER-RAMER
7 Dede Korkut Hikâyeleri’nde Avcılık ile İlgili Kelimelerin Tasnifi Rumeysa SOBA
8 Begil Oğlu Emren'in Boyu'nun Tarihi Dursun Can EYÜBOĞLU
9 Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve Motivasyonla İlişkisi Bilal CİCİ
10 Oğuz Mitolojisinde Köpek
11 Sariyannis, Marinos. Osmanlı'nın Üç Harflileri: Hortlaklar, Hayaletler, Cinler Arasında. Çev. Dâra Elhüseyni. Birinci Baskı Ekim 2023. İstanbul: FOL Kitap. ss.87. ISBN 978-625-6584-00-6 Aslıhan HAZNEDAROĞLU
12 Young, Simon (2022). The Boggart: Folklore, History, Place-names and Dialect. University of Exeter Press. ISBN: 978-1-905816-90-3 Aslıhan HAZNEDAROĞLU