Dil Araştırmaları Yeni Sayısı Yayımlandı

Dil Araştırmaları yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 17 Sayı: 33 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 22 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Tarihî Türkçe Metinlerde Diyalektolojik Sorunlar Ali AKAR
2 Azerbaycan Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinin Doğu Ağızlarında Bulunan tulla- Fiili ve Türevlerinin Kökeni Üzerine. Ahmet NAHMEDOV
3 Geyik Destanı’nın Yeni Bir Nüshası Üzerine Beytullah Bekar
Okan Celal GÜNGÖR
4 Eski Uygurcada Sözcüksel Karşıtlıklarla Üretilen Metaforik Yapılar Kenan AZILI
5 Türkçede Yarı Dilbilgiselleşmiş ve Kullanımbilimsel Yollarla Ortak Alan Yönetimi Kadri KURAM
6 Toplumdilbilimsel Yeni Bir Kavram Olarak Dil Geçişliliği: Halaçça, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Farsça Üzerine Bir Vaka İncelemesi Mehmet AKKUŞ
7 Son Dönem Çağatay Türkçesine Ait Bilmeceler Lira MAIRAMBEK KYZY
8 Tiyiş Defterlerine Göre Kırım Hanlığı’nda Devlet Ricali ve Kullanılan Terminoloji Mehmet ARPACI
9 Çince ve Çin Kültürü ile Türk Dili ve Kültürü Arasındaki Benzerlik ve Yakınlıklar Mehmet GÜLER
10 Belirtililik Kavramı Çerçevesinde “Dehşet”, “Manyak” ve “Korkunç” Dilsel Birimlerinin Türkçe Ulusal Derlemindeki (1989-2013) Kullanımları Üzerine Aylin ÇAKIR
11 Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’undaki Karışık Lehçeliliğin Nedeni Üzerine Samet ONUR
12 Karahanlı Türkçesinde İstem Id- Fiili Özge EKER KAVALÇALAN
13 Orhon Yazıtları'nda Milliyetçi Söylemin Eleştirel Söylem Analizi İle İncelenmesi Mehmet Akif AYVAZ
Zühre AYVAZ
14 “Bildikleri ve Anladıkları Bir Dilde”: Yarkent Belgelerinde Türkler ve İslam (11-12. Yüzyıllar)
15 Türk Akrabalık Sistemi
16 Hocamız Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun 80 Yaşında Leyla KARAHAN
17 Uygurca Altun Yaruk (Belgeler) Aysun SOYER
18 Gregoryen Kıpçak Türkçesi İle Yazılmış Töre Bitigi’nde Hukuk Terimleri Berna SERT
19 Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov Osman KILIÇ
20 Kırım Tatar Türkçesi Sözlüğü Erdinç YEŞİLKAŞ
21 Uygur Harfli Mi’râc-Nâme Hilal GÜNEY
22 Biçimsel Anlambilim Temel Kavramlar Ömer Çağrı UĞURLU