DEDE KORKUT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

DEDE KORKUT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi yeni sayısı yayımlandı. olarak Samsun tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 11 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Hüseyin Atlansoy Şiirinde “Ben/Kendilik” Kavramlarının Yansımaları (Hüseyin Atlansoy Şiirinde “Ben/Kendilik” Kavramlarının Yansımaları) Selçuk Çinar
2 Modern Bir Hafriyatçı olarak Osman Numan Baranus’un “Seyyid Nesîmî” Şiiri Üzerine Bir Okuma Denemesi (A Reading Experiment on Osman Numan Baranus’ Poem “Sayyid Nesimi” as a Modern Excavationist) Hasan Aktaş
3 Tarihî Türk Lehçelerinden Kazakçaya Hayvan Adları (Animal Names from Historical Turkic Dialects to Kazakh) Emin Oba
4 Olma Hali (İn Mediis Rebus) / Yaşar Kemal’in “İnce Memed” Romanı: Aşkın Yurtsuzluk Yönelimsizlik Coğrafyasında Yazınsal Haritalama (The State of Being (in Mediis Rebus) / Yaşar Kemal’s Novel “İnce Memed”: Literary Mapping in the Geography of Transcendent Homelessness and Disorientation) Fatih Arslan
5 Dejeneratif Zamanda Basat (Basat in Degenerative Time) Ramil Aliyev
6 Ordu İli Perşembe Yöresi Yer Adları (Place Names in Perşembe Region of Ordu Province) Hakan Çelebi
7 Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Sosyal Yaşam Mekânları (Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Sosyal Yaşam Mekânları) DENİZ POLATER
Prof. Dr. Recai ÖZCAN
8 Rusça'da Türk Kökenli Kelimeler: Askeri Kamp Adları (Words of Turkish Origin in Russian: Names of Military Camps) Minaxanım Nuriyeva Tekeli
9 Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897) (Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897)) H. Harika Durgun
10 XVII. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmuası (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi “Y-362”) ve MESTAP’a Göre Tasnifi (XVII. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmuası (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi “Y-362”) ve MESTAP’a Göre Tasnifi) Yunus Kaplan
& Zahide Efe
11 Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara) Özlem Nemutlu