Culture and Civilization Yeni Sayısı Yayımlandı

Culture and Civilization yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 1 Sayı: 5 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 6 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 TÜRKİYE’DE HAYVAN VE YAĞMUR İLİŞKİSİNE BAĞLI İNANIŞLARIN KÜLTÜREL TEMELLERİ Elif Şebnem DEMİRCİ
2 TOPLUMSAL REFAHIN SAĞLANMASINDA HALK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE HAMİT ZÜBEYR KOŞAY’IN BU KONUDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Muhammet Nuri CEYLAN
3 BRONİSLAW MALİNOWSKİ’NİN KÜLTÜR TEORİSİNDE İŞLEVSELCİ YAKLAŞIM VE İHTİYAÇLAR TEORİSİ Abdulhan TAŞBAŞI
4 FIKRALARIN OLUŞUMUNDA İCRA BAĞLAMININ ETKİSİ: RİZE FIKRALARI ÖRNEĞİ Sefacan DOĞRU
5 KÜLTÜREL SOSYAL EYLEMLERİN SANATLA BULUŞMASI: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE TÜRKİYE’DE BANKA MÜZELER Yaşar ÖZRİLİ
6 “Her şeyden öte müzisyenim”: Flamenko, Lorca ve Duende Doğa Filiz SUBAŞI