Comparative Turkish Dialects and Literatures Yeni Sayısı Yayımlandı

Comparative Turkish Dialects and Literatures yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 2 Sayı: 4 olarak 30 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 6 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 GÜRCÜ HARFLİ TÜRKÇE İNCİLDE (GHTİ) ANLAM KARIŞIKLIĞI OLUŞTURAN BAZI ÖRNEKLER ÜZERİNE Tamar KAROSANIDZE-KIRSAÇ
2 Araz İmgesi Nahçivan Ve Doğu Anadolu Halk Edebiyati Örneklerinde Elxan YURDOGLU MEMMEDOV
3 KAZAK HALK MASALLARI ARACILIĞIYLA ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ EĞİTİMİNİN OLUŞUMU Gulnur BELGİYEVA
4 UYGUR TÜRKÇESİNDE KUŞ ADLARINDA ALT ANLAMLILIK Muhammet GÜNTAY
5 NAHÇIVAN AĞIZLARINDA KULLANILAN -LAN, -LEN EKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Nuray ALİYEVA
6 SÜHRÂB-NÂME Salih ÖZYURT