Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 26 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 37 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 G.E. MOORE DÜŞÜNCESİ IŞIĞINDA: ÖZNENİN İNANCINDAN BAĞIMSIZ NESNEL BİR DOĞRULUK VAR MIDIR? Müge KUŞ MUMCU
2 SOSYAL AĞLARDA INFLEUNCER MARKETING İLE DOĞRU VE ETKİLİ REKLAM: ELYXION BUTİK ÖRNEĞİ Remzi BAŞAR
3 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ NASIL ALGILIYOR?: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA Hüseyin BAYRAM
4 OTANTİK ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: META-ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME Özgür TUTAL
5 II. VİYANA KUŞATMASI SONRASI BUHRAN YILLARINDA ANADOLU’DAKİ EŞKIYALIK HAREKETLERİ (1683-1699) Yaşar UĞURLU
6 FARKLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA DÜZENLENEN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENENLERİN SOSYAL BULUNUŞLUK, ÖĞRENME VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ Şener BALAT
Selçuk KARAMAN
7 ÖĞRENENLERİN KENDİ VİDEOLARINI OLUŞTURMASININ ÜSTBİLİŞ VE MOTİVASYON AÇISINDAN İNCELENMESİ Emrah AVCIĞLU
Ömer ARPACIK
8 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SÜRECİNDE İZLENEN EĞİTİM VİDEOLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan BAKIRCI
Mustafa KAYA
Vildan PARLAK
9 KÜRESELLEŞME SONRASI YENİ TİP KRİZLER: COVID-19 ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME Abdurrahman KAYA
10 II. MEŞRUTİYET’TE ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARININ YAYGINLAŞMASINDA GAZETE VE DERGİLERİN ROLÜ (SEBİLÜRREŞAD VE TÜRK YURDU ÖRNEĞİ) İsmail AYDOĞDU
11 TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 2002-2022 DÖNEMİ İlker İbrahim Avşar
12 VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Muhammet İbrahim AKYÜREK
Seher ESEN
13 ARISTOTELES’TE PRATİK AKIL YÜRÜTME: LOGISMOS Tufan ÇÖTOK
Onur KABİL
14 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI İLE DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ’NDEN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN TUTARLILIĞININ İNCELENMESİ: OKUMA AKICILIĞI VE PROZODİK OKUMA ÖRNEĞİ Durdane Şelale TÜNGAÇ
Fatma KURNAZ
15 FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’NÜN (FKÖ) DİPLOMASİ SERÜVENİ: OSLO BARIŞ SÜRECİ Mehmet KAYA
Elif POLAT
16 YALIN YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER VE LİTERATÜR İNCELEMESİ Safa ACAR
17 GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FoMO) VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fuad BAKİOĞLU
Nezir EKİNCİ
Metin DENİZ
18 LİBERALİZM MERKEZLİ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BHİKHU PAREKH ÖRNEĞİ Veysel ERGÜÇ
19 SAĞLIK İLETİŞİMİ SORUNLARI İLE SAĞLIK SİSTEMLERİNE GÜVENSİZLİK İLİŞKİSİNDE HEKİME BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ Selman KIZILKAYA
20 İTİBAR YÖNETİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Ömer Faruk ÖZGÜR
21 RYLANDS NÜSHALI TÜRKÇE KUR’AN TERCÜMESİ’NDE İKİLİ KULLANIMLAR Abdullah YILDIRIM
Süleyman Hilmi KIZILDAĞ
22 TORQUATO TASSO’DA MELANKOLİNİN ANATOMİSİ M. Sami TÜRK
23 GENÇ’İN (GENC/GİNC) TARİHİNE DAİR YENİ TESPİTLER Ömer TOKUŞ
24 OĞULDERE (BUBAN) PERİBACALARININ (BİNGÖL) DAĞILIMINDA JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERİN VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ Vedat AVCI
Kemal KIRANŞAN
25 CAHİT ZARİFOĞLU’NUN ÇOCUK ŞİİRLERİ Mehmet ÖZGER
26 YAŞAR KEMAL’İN DAĞIN ÖTE YÜZÜ ROMAN DİZİSİNDE YAŞAMA TUTUNMA ÇABASININ MARKSİST ELEŞTİRİ KURAMI BAĞLAMINDA TAHLİLİ Nurullah ULUTAŞ
27 TÜRKMEN TÜKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ Ahmet ÖZDEMİR
28 POLİTİK İSTİKRAR VE KİŞİSEL GELİR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: BRICS VE MIST ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Gökçen AYDINBAŞ
29 İSLAM MEDENİYETİNDE EV TASAVVURU Eyyüp AKYÜZ
30 İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ ALANINDA YÜKSEKÖĞRETİM BAĞLAMINDA TÜRK ÖĞRETMENLERİN ve ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİMSEL GÖREVLERİN YARARLILIĞINA İLİŞKİN ALGILARI Işıl Günseli KAÇAR

31 ÇALIŞAN YOKSULLARIN SOSYAL DIŞLAMA DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ Abdulkadir İNAK
Bedrettin KESGİN
32 OSCAR WILDE’IN DORIAN GRAY'İN PORTRESİ ROMANINDA VİKTORYA ÇAĞI AHLAK ANLAYIŞI VE YAŞAM TARZI Şahin KIZILTAŞ
33 TÜRKİYE'DE DOĞRULANMIŞ COVİD-19 VAKALARININ İSTİFLEME TOPLULUK MODELLER İLE ZAMAN SERİSİ TAHMİNİ Cihan ÇILGIN
Mehmet Ozan ÖZDEMİR
34 GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDAKI SURİYELİLERİN ENTEGRASYONUNU VE REFAHINI ARTIRMADA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Hamza Bahadır ESER
Mehmet Recai UYGUR
Abdurrahman SAYDAM
35 BİR SERGİ, BİR İMGE: “BİR YOL HİKÂYESİ: EŞİK” Mehmet Bakır ŞENGÜL
36 Düzeltme: OSMANLI DEVLETİ’NDE TEMEL EĞİTİM KURUMLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI: BURSA VALİ MUAVİNİ YUSUF BAHAEDDİN’İN LÂYİHASI VE TÂLİMATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Abdullah CENGİZ
37 Düzeltme: TARİH, PANDEMİ, ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARI Yusuf ARSLAN