Bilig Yeni Sayısı Yayımlandı

Bilig yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 107 olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 8 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Orta Asya Devletleri’nin Küresel Güçlere Siyasal Yakınlığının Analizi: Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan Örneği Zuhal ÇALIK TOPUZ
2 Bulgaristan’da Kurulan Bir Türk Derneği: Turan Gençlik ve Spor Birliği Mustafa MUTLU
3 Hristiyan Çevreye Ait Eski Türkçe Metinlerde Dinî İfadeler Berker KESKİN
4 1720-1730’lu Yıllarda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyasetinde Azerbaycan’ın Kuzeybatı Topraklarının Yeri ve Rolü Elvira LATİFOVA
5 Osmanlı’da Modernleşme, Kamusal Alan ve Kadın: Toplumsal Değişimi “Hanımlara Mahsûs Gazete”yle Okumak Meltem GÜLER
Hasan ÇELİK
6 Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de Çevresel Bozulmanın Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizleri Sevda YAPRAKLI
Dilek ÖZDEMİR
Özge BUZDAĞLI
7 Mültecilerin Yükseköğretime Erişimi ve Entegrasyonu Konusunda Türkiye’nin Kapsayıcı Yaklaşımı Ayselin YILDIZ
8 Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision. Edited by Yılmaz Ulvi Uzun and Hakan Kaya. Nobel, 2023. Farrukh JUMAYEV