Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 26 Sayı: 49-1 - Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Sayısı olarak tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 38 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde tarım coğrafyasının tarihsel gelişimi üzerine İrfan KAYGALAK
2 Erken Cumhuriyet döneminde çocukluğun inşası ve milliyetçilik: Şen Çocuk Dergisi Özge CENGİZ
3 Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyeti hazırlayan olaylardan İzmir'in işgalinin Balıkesir basınına yansımaları Aydın GÜLER
4 Cumhuriyet’in 100. yılında dünya ölçeğinde Türk çocuklarının okuma becerileri: PISA ve üzerinde düşünmemiz gerekenler Ergin ERGİNER
Aysun ERGİNER
5 Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk sanat politikası Fatih BAŞBUĞ
Zuhal BAŞBUĞ
6 Türkiye Cumhuriyeti’nin temelindeki doğal hukuk perspektifi Burçin AYDOĞDU
7 Erken Cumhuriyet dönemi imtiyazlı şirketlerde işgücü meselesi: yabancı ve gayrimüslim işgücünün tasfiyesi Kader AKDAĞ SARI
Haci SARI
8 Cumhuriyet döneminde muhasebenin gelişimine kronolojik bir bakış İsmail ATABAY
9 Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde güvenlik ikilemi: NATO üzerinden bir analiz Şahin ÇAYLI
10 Cumhuriyet'in yüzüncü yılına doğru Türkiye'de kamu transfer harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi Mustafa Necati ÇOBAN
Ömer Faruk BİÇEN
Gamze ÇİMEN
11 Bir kamu politikası olarak milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisini Cumhuriyetin 100. yılında yeniden düşünmek Mustafa DEMİRKOL
Samed ARIKAN
12 Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları ışığında Türkiye Cumhuriyeti kadının güçlenmesi eylem planı 2018-2023 Sercan EDİNSEL
13 Türkiye'de sosyal parafiskal gelirlerin işsizliğe etkileri: Cumhuriyetin yakın dönemine yönelik ampirik bir analiz Serkan IŞIK
14 Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin kalkınma yardımları ve ihracatı arasındaki ilişkinin Çekim Modeli ile analizi (2014-2021) Binali KILIÇ
Türker BATMAZ
15 Teknolojik gelişmelerin bankacılık hizmetlerine katkısı: Türkiye'nin son yüzyılı örneği Oğuzhan KIVRAK
Sercan HATİPOĞLU
16 Yabancı turistlerin kullandığı ulaşım türleri ile ekonomik büyüme arasındaki dinamik ilişki: Türkiye Cumhuriyeti'nin son 50 yılından kanıtlarla ekonometrik bir analiz Deniz MACİT
17 Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de kuvvetler ayrılığı/birliği Abdülkadir ÖZDEMİR
18 Cumhuriyetin 100. yılında Türk kooperatifçiliğinin tarihsel gelişimi Ebru ÖZER TOPALOĞLU
Rukiye SÖNMEZ
19 Yüz yıldan geride kalanlar; Türk dış politikasının geleneksel unsurları Ahmet ÖZKAN
20 Cumhuriyetin ilk yıllarında kent olgusunun Kadro Dergisi üzerinden incelenmesi Yakup ÖZKAYA
21 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında siyasal pazarlama: Uluslararası ve Türkçe literatürün bibliyometrik karşılaştırması Kürşad ÖZKAYNAR
22 Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze vergi politikaları ve vergi yükünün gelişimi Semra TAŞ
Rıdvan ENGİN
23 Cumhuriyetin altın çocukları özel yetenekli bireylere yönelik hukuki zemin ve politika belgelerinin değerlendirilmesi Şeniz ANBARLI BOZATAY
Şeydanur TURAN
24 Türkiye’de cumhuriyet dönemi bütçe sistemlerinin gelişimi Arman Zafer YALÇIN
25 Atatürk'ün vizyoner liderliği ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti vizyonunun Westley ve Mintzberg'in vizyoner liderlik modeli çerçevesinde değerlendirilmesi İbrahim YIKILMAZ
26 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sonrası demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının kişi başına düşen gelire etkisinin değerlendirilmesi Ramazan YILDIZ
27 Cumhuriyetten günümüze Türkiye’nin 100 yıllık sağlık politikaları dönüşüm süreci Aysun YILMAZTÜRK
28 Cumhuriyet dönemi Gürbüz Türk Çocuğu dergisinde vurgulanan çocuk hakları temalarının incelenmesi Esin ZENGİN TAŞ
29 Türk kadınının bir asırlık yükselişi: Cumhuriyetimizin 100. yılında üniversiteler açısından bir değerlendirme Pınar ÖZDEMİR
30 Erken Cumhuriyet Dönemi dergilerinde kadın imajı ve modern konut ilişkisi üzerine bir inceleme Pınar ŞAHİN
31 Cumhuriyet'ten kalan miras: Demokrat gazetesine göre Adana’da tarım politikaları (1950-1955) Ebru GÜHER
Gizem KOCAKILIÇ
32 Cumhuriyet arşivi belgelerine yansıyan Balya Rum emvâl-i metrûkesi İsmail OĞUZ
33 İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk ekonomisinde dönüşüm: IMF ve Dünya Bankası’na üyelik süreci ve ilk temaslar (1947-1953) Ceyhun ÖĞRETEN
34 Cumhuriyetin 100. Yılında restoran işletmeleri: Gelişimsel süreç ve önemli olaylar Gökhan GENÇ
Suat AKYÜREK
Onur KIZILCIK
35 Cumhuriyetten günümüze turizm anlayışı: yeşil turizme ilişkin güncel araştırmaların bibliyometrik bir çalışması Bora GÜNDÜZYELİ
36 Orta Asya’dan Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine: tarihsel süreç içerisinde Türk mutfak kültürünün gelişimi Nilgün KARAMAN
37 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde turizmde kamu düzeyinde örgütlenme ve istihdam ile ilgili sorunlar Esra KATIRCIOĞLU
Elbeyi PELİT
Yasin KELEŞ
38 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli yeri olan savaş alanlarının turizm açısından değerlendirilmesi: Gelibolu tarihi alanı, büyük taarruz ve başkomutan tarihî milli parkı örneği Musa OFLAZ
Bedriye Çilem SOYLU